W jakiej formie należy złożyć UPL-1 i OPL-1

UPL-1 i OPL-1 należy złożyć w formie dokumentu pisemnego (papierowej). Możliwe jest wysłanie go pocztą polską listem poleconym. Możliwe jest również przekazanie UPL-1 przez ePUAP.

UPL-1 i OPL-1 a płatnik

Do wysyłania w formie elektronicznej zeznań i informacji podatkowych, do których sporządzenia i przekazania zobowiązany jest płatnik, podobnie jak w przypadku deklaracji podatkowych podmiotu, niezbędne jest udzielenie określonej osobie pełnomocnictwa na druku UPL-1.

Nie ma natomiast obowiązku sporządzania i przesyłania UPL-1 z każdym pojedynczym drukiem płatnika (np. w związku z wysłaniem PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla zatrudnionego pracownika). UPL-1 płatnik składa jednorazowo – przy pierwszej czynności, przy której upoważnia daną osobę do podpisywania wszelkich deklaracji i informacji podatkowych w swoim imieniu.

Uruchom program fillup online i przygotuje UPL-1 
W programie fillup wygodnie przygotujesz i wydrukujesz UPL-1 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur.
Uruchom program fillUp i wydrukuj UPL-1 »

Wspólne rozliczenie małżonków a UPL-1

Rozliczenie wspólne małżonków wysyłane w formie elektronicznej bez użycia e-podpisu weryfikowanego bezpiecznym ważnym certyfikatem nie wymaga złożenia druku UP-1. Wyrażenie wniosku o wspólne rozliczenie się małżonków przez jednego z nich traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Oznacza to w praktyce, że małżonkowie:

  • składają jeden druk PIT
  • podpisują go danymi jednego z małżonków (tego, którego wpisują jako osoba składająca zeznanie),
  • nie muszą dodatkowo przekazywać UPL-1.

Do końca 2010 r. jeden z małżonków, jeśli oboje chcieli wysyłać elektronicznie łączne zeznanie podatkowe, musiał złożyć w formie papierowej pełnomocnictwo UPL-1. Składało się je w formie papierowej, nie można było go wysłać elektronicznie. Pełnomocnictwo składało się jednorazowo, tzn. działało ono aż do momentu jego odwołania drukiem OPL-1. Oznaczało to, że składane było jednorazowo i w kolejnych latach nie trzeba było powtarzać czynności i przekazywać kolejnego druku UPL-1.

Rozliczenie małoletniego a UPL-1

W zależności od tego, jakiego rodzaje przychodów uzyskują małoletni, możliwe jest doliczanie tych kwot do przychodów rodziców i rozliczenie ich w deklaracji rodzica lub też złożenie osobnej deklaracji podatkowej małoletniego.
Deklaracja małoletniego podpisywana jest co do zasady przez rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku wysyłki takiej deklaracji elektronicznie, nie jest konieczne sporządzanie przez małoletniego pełnomocnictwa dla rodziców na druku UPL-1. Rodzice działają w takim przypadku jako opiekunowie prawni małoletniego.