OPL-1P odowłanie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych w postaci papierowej

Od 1 stycznia 2016 r. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej na druku UPL-1P odwołać lub zmienić można składając w urzędzie skarbowym OPL-1P. Jest to druk sporządzony według wzoru określonego przepisami prawa. Do tej pory jedynie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagały formy uregulowanej prawnie.

Pełnomocnictwo do działania, udzielone innej osobie może zostać w każdym momencie odwołane. W przypadku pełnomocnictwa do składania deklaracji podatkowych, jego odwołanie wymaga zastosowania druku UPL-1P. Jego treść została ustalona poprzez załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2337), które wskazało na następujące wzory druków stosowanych celem odwołania lub zmiany pełnomocnictwa, obowiązujące od 2016 r.:

  • zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – OPL-1P
  • zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – OPL-1
Uruchom program fillup online i przygotuje UPL-1 
W programie fillup wygodnie przygotujesz i wydrukujesz UPL-1 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur.
Uruchom program fillUp i wydrukuj UPL-1 »
OPL-1P można dostarczyć do organu podatkowego w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Na jego podstawie upoważniony traci możliwość składania podpisu pod deklaracjami przekazywanymi w postaci papierowej do urzędu skarbowego za inną osobę. Odpowiednio możliwe jest zmodyfikowanie (rozszerzenie lub zawężenie) drukiem OPL-1P treści wcześniej uzyskanego pełnomocnictwa, przekazanego wcześniej na UPL-1P.  

OPL-1 podpisane powinno być przez mocodawcę – właściciela przedsiębiorstwa lub osobę posiadającą umocowanie do działania w tym zakresie. Koszt udzielenia pełnomocnictwa (opłata skarbowa od jego udzielenia) to 17 zł (istnieją wyjątki, w których możliwe jest zwolnienie z tej opłaty). W przypadku jego odwołania opłata nie występuje.