Jakich deklaracji dotyczy UPL-1, a które składane są bez UPL-1?

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji UPL-1 wymagane jest przy składaniu wszelkich druków i deklaracji podatkowych, jakie można wysyłać drogą elektroniczną, w tym:

  • PIT: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-14, PIT-23, PIT-11, PIT-6/PIT-6L, PIT-R, PIT-40, PIT-8C, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-39,
  • CIT: CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8A, CIT-8B, CIT-ST, CIT-ST/A,
  • VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-23, VAT-24, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C , VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z, VAT-21, VAT-7D,
  • PCC: PCC-3, PCC-2,
  • AKC: AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-EN, AKC-PA, AKC-U, AKC-P, AKC-WW,
  • POG: POG-5, POG-5/A, POG-5/C, POG-5/D, POG-5/P, POG-4, POG-4/A, POG-4/R,
  • INF: INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J, INF-K,
  • Inne: WZP-1M, WZP-1K, WZP-1R, WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R, ORD-TK, ORD-W1, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, IFT-3/IFT-3R, IFT/A, ORD-ZU, ORD-U, SD-2, SD-Z2, SD-3, SSE/A, SSE-R, SSE-R/A,  GHD-1, informacja w sprawie opłaty paliwowej, zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium pastwa członkowskiego.

UPL-1 stanowi pełnomocnictwo dotyczące deklaracji podatkowych. Nie dotyczy innych druków, które składa się elektronicznie do innych niż podatkowe urzędów, organów i instytucji.

UPL-1 nie składa się także w przypadku podpisywania deklaracji i informacji podatkowych przekazywanych w formie drukowanej.

Uruchom program fillup online i przygotuje UPL-1 
W programie fillup wygodnie przygotujesz i wydrukujesz UPL-1 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur.
Uruchom program fillUp i wydrukuj UPL-1 »