Wypełnij UPL-1 online

Wydrukuj UPL-1 lub wyślij elektronicznie
do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij UPL-1 online

W typowym przypadku deklaracje podatkowe każdy podatnik składa sam za siebie. Podaje w niej wówczas własne dane i podpisuje własnym imieniem i nazwiskiem. Zdarza się jednak, że podatnik musi złożyć deklarację podatkową za pośrednictwem innej osoby. Pełnomocnictwo takie dotyczyć może zarówno druków składanych w formie pisemnej, jak i elektronicznych. W tym drugim przypadku, czyli składając druk elektronicznie, należy posłużyć się drukiem deklaracji UPL-1.

Wypełnij formularz deklaracji UPL-1 w programie fillup®

Wydrukuj UPL-1 lub wyślij elektronicznie do e-deklaracje.gov.pl

uruchom online Darmowy
druk
Wypełnij UPL-1

Nowe wzory UPL-1 i OPL-1 oraz nowe druki UPL-1P i OPL-1P na 2024 rok

Program fillup® obsługuje aktualne wzory deklaracji obowiązujących w 2024 druki: UPL-1 (wersja 6) oraz OPL-1 (wersja 5) oraz druki dotyczące pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej UPL-1P i OPL-1P. W aplikacji fillUp wypełnisz także wzory deklaracji archiwalnych do wersji UPL-1 nr 3 z 2012 roku.

FAQ

UPL-1 stanowi pełnomocnictwo dotyczące deklaracji podatkowych. Nie dotyczy innych druków, które składa się elektronicznie do innych niż podatkowe urzędów, organów i instytucji. UPL-1 nie składa się także w przypadku podpisywania deklaracji i informacji podatkowych przekazywanych w formie drukowanej.

UPL-1 i OPL-1 należy złożyć w formie dokumentu pisemnego. Możliwe jest wysłanie go pocztą polską listem poleconym. Do wysyłania w formie elektronicznej zeznań i informacji podatkowych, do których sporządzenia i przekazania zobowiązany jest płatnik, podobnie jak w przypadku deklaracji podatkowych podmiotu, niezbędne jest udzielenie określonej osobie pełnomocnictwa na druku UPL-1.

W odróżnieniu od standardowej procedury stosowania podpisów elektronicznych, pełnomocnik zobowiązany jest stosować wyłącznie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu. Oznacza to, że nawet w przypadku, jeżeli podatnik może stosować samodzielnie podpis ...