Pełnomocnik z UPL-1 a podpis elektroniczny

Należy odróżnić dwie sytuacje - udzielenie pełnomocnictwa w określonej formie i czynności prowadzone nastepnie przez pełnomocnika.

Samo udzielenie pełnomocnictwa odbywa się na druku UPL-1 i musi być udzielone w formie pisemnej (na papierze), ewentualnie z użyciem ePUAP. 

Natomiast po udzieleniu pełnomocnictwa, pełnomocnik zobowiązany jest stosować wyłącznie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu.

Oznacza to, że nawet w przypadku, jeżeli podatnik może stosować samodzielnie podpis danym potwierdzającymi jego tożsamość, to upoważniając do podpisywania deklaracji i informacji podatkowych przez inne osoby, muszą one podpisywać takie deklaracje za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu. Nie mogą natomiast posłużyć się przy podpisaniu takiego pisma, deklaracji lub informacji podatkowych:

 • własnymi danymi potwierdzającymi ich tożsamość,
 • danymi potwierdzającymi tożsamość swojego mocodawcy,
 • e-podpisem swojego mocodawcy.

UWAGA - status błędu 402 w systemie e-Deklaracje  

Status błędu 402 z systemu e-Deklaracji oznacza, że wysłana e-Deklaracja została podpisana kwalifikowanym e-podpisem innej osoby niż wskazanej w pełnomocnictwie UPL-1, pełnomocnictwo wygasło lub jest nieważne.

Uruchom program fillup online i przygotuje UPL-1 
W programie fillup wygodnie przygotujesz i wydrukujesz UPL-1 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur.
Uruchom program fillUp i wydrukuj UPL-1 »

Przesłanie e-Deklaracji przy użyciu e-podpisu osoby wskazanej w pełnomocnictwie udzielonym na druku UPL-1 będzie możliwe dopiero po wskazaniu osoby się nim posługującej. Aby nowe pełnomocnictwo działało i błąd nie występował, potrzebne jest klika dni od jego złożenia w urzędzie skarbowym. Urząd skarbowy musi je bowiem przekazać do systemu e-Deklaracji.

Pomimo udzielonego pełnomocnictwa e-Deklaracje możesz też podpisać samodzielnie

Podatnik, który przekazał za pomocą UPL-1 upoważnienie innej osobie do podpisywania deklaracji i informacji, nadal może samodzielnie podpisywać deklaracje, np. gdyby okazało się, że e-podpis umocowanego utracił przejściowo ważność. Podatnik (płatnik) korzystać może w tym zakresie w zależności od rodzaju druku z podpisu druku klasycznym e-podpisem lub zestawem danych weryfikujących go jako podatnika (płatnika). Dane weryfikujące zastosować może on w przypadku wysyłki druków:

Druki składane z użyciem zestawu 5 danych potwierdzających tożsamość - 2015

Druki podatnika podpisywane zestawem danych

Druki płatnika* podpisywane zestawem danych

PIT-28

PIT-11

PIT-16

PIT-4R

PIT-16A

PIT-40

PIT-36

PIT-8C

PIT-37

PIT-8AR

PIT-38

IFT-3/IFT-3R

PIT-39

IFT-1/IFT-1R

PIT-19A

AKC-P

PIT-36L

 

VAT-7

VAT-7K

VAT-7D

SD-3, SD-3A, SD-Z2

PCC-3, PCC-3A

INF-A,-B,-C,-D,-F, -I, -J, -K

AKC-4/AKC-4zo

AKC-EN, -WW, -WG, -U, -PA

AKC-ST/AKC-STn

P-KOP

zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego,

*danymi potwierdzającymi tożsamość podpisać informację lub deklarację może wyłącznie płatnik będący osobą fizyczną.

Podpis elektroniczny a ePUAP


Upoważniony na podstawie UPL-1 nie ma możliwości deklaracji i informacji podatkowych podpisywać za pomocą profilu zaufanego ePUAP, w tym również wysyłać poprzez ten profil druków z wykorzystaniem e-podpisu.
Deklaracje i informacje podatkowe można składać drogą elektroniczną wyłącznie do systemu e-Deklaracje:

 • z użyciem bramki e-Deklaracje - korzystając przy tym z:
  • bezpośrednio z systemów finansowo – księgowych, programów do rozliczeń rocznych i innych aplikacji  przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji dostarczanych przez producentów oprogramowania,
  • formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów,
  • aplikacji Ministerstwa Finansów - e-Deklaracje Desktop,
  • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.
 • poprzez Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD) – jako platformy składania dokumentów zbiorczych - wyłącznie PIT-8CZ, PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-40Z, korzystając z odpowiednich aplikacji dostarczanych przez producentów oprogramowania.

Wyłącznym podpisem akceptowalnym w przypadku podmiotów upoważnionych na podstawie druku UPL-1 jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu.